https://ufabaccarat800.com/ ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือสมาชิก เป็นหนึ่งในความสำคัญหลักของเรา เอกสารนโยบายนี้จะรวบรวมประเภทที่เป็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวและวิธีการใช้งาน ที่บันทึกโดย ufabaccarat800.com

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นโบบายความเป็นส่วนตัวที่ ufabaccarat800.com รวบรวมนั้นการแบ่งปันเกี่ยวกับข้อมูลสามารถใช้กับกิจกรรมออนไลน์ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับกิจกรรมออฟไลน์และนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ได้

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้นและจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.
  • เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อจำเป็นตามกฎหมาย
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
  • เราจะดูแลรักษามาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือหากไม่มีกฎหมายที่กำหนด
 •  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจะให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นหรือเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ความโปร่งใส
  • เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราจัดการข้อมูลของคุณ
  • เราจะให้คุณสามารถติดต่อเราหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอบเขต
  • เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับแรก และจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของเรา
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, และข้อมูลการชำระเงิน เพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเรา
 • การใช้ข้อมูล
  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงบริการ การติดต่อผู้ใช้ เช่น การตอบคำถามและการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานในเว็บไซต์ของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนหน้านั้น ยกเว้นในกรณีที่ต้องการเปิดเผยตามกฎหมายหรือเพื่อป้องกันความเสียหายทางกฎหมาย
 • การรักษาความปลอดภัย
  • เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงผิดกฎหมายของข้อมูล
 • สิทธิของผู้ใช้
  • เรายอมรับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ตลอดจนสิทธิในการยกเลิกการรับข้อมูลโฆษณาหรือการติดต่อจากเรา
 • การปรับปรุงนโยบาย
  • เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางอีเมลหรือการประกาศในเว็บไซต์ของเรา

สิทธิความเป็นส่วนตัว CCPA (ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคล)

ภายใต้ CCPA มีสิทธิอื่นๆที่ให้ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • ขอให้ผู้ให้บริการที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว เปิดเผยข้อมูลบางอย่าง เกี่ยวกับผู้บริโภค
 • ขอให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค
 • ขอให้ผู้ให้บริการขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค (เราไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค)

หากคุณต้องการส่งคำขอใช้สิทธิเหล่านี้  ติดต่อกับเรามาได้เลยภายในหนึ่งเดือนเราจะติดต่อกลับไปทันที

สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูล GDPR

ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง – คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจมีค่าบริการเล็กน้อยสำหรับบริการนี้
 • สิทธิ์ในการแก้ไข – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ มีสิทธิ์ขอให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้หากไม่ครบถ้วน
 • สิทธิ์ในการลบ – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล – คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล – คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลที่เรารวบรวมไปยังองค์กรอื่นหรือส่งตรงถึงคุณได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

หากคุณต้องการส่งคำขอใช้สิทธิเหล่านี้  ติดต่อกับเรามาได้เลยภายในหนึ่งเดือนเราจะติดต่อกลับไปทันที