Responsible Gaming ความผิดชอบต่อสังคม

  1. การเล่นพนันเป็นกิจกรรมที่สนุกและบันเทิง แต่เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบและมีสมดุลกับชีวิตอื่น ๆ ของผู้เล่น

  2. เราสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เล่นมีการเล่นพนันอย่างมีสติ และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เราเตือนให้ผู้เล่นมีการวางแผนการเล่นพนันที่สมดุลและเป็นมิตรกับบัญชีการเงินของตน

  3. เราส่งเสริมให้ผู้เล่นรับรู้เกี่ยวกับสัญชาตญาณการเล่นพนันที่เป็นอันตราย เช่น การพนันเกินขนาด การสูญเสียความคิดเห็น เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหาการเงิน

  4. เราสนับสนุนการตั้งค่าข้อจำกัดในการเล่นพนัน เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถควบคุมเวลาและเงินที่ใช้ในการเล่นพนันได้อย่างเหมาะสม

  5. เราสร้างระบบการจัดการและความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเล่นพนันที่มีปัญหา และให้ข้อมูลและแหล่งช่วยเหลือสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความช่วยเหลือ

  6. เราเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่มุ่งเน้นในการสร้างการตรวจสอบและการป้องกันปัญหาการเล่นพนันในระดับชุมชน

  7. เราเข้าใจว่าการเล่นพนันอาจไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายสำหรับบางบุคคล และเราสนับสนุนและให้คำปรึกษาให้แก่ผู้เล่นที่ต้องการความช่วยเหลือในการควบคุมการเล่นพนัน

  8. เรายืนยันว่าเราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้บริการเกี่ยวกับเกมพนันออนไลน์

หวังว่านโยบายความผิดชอบต่อสังคมนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีการดูแลและให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นที่มีความสนใจในการเล่นพนันอย่างมีสติและรับผิดชอบ